Vergoedingen

Zorgverzekeraar

Minskenwurk en de aangesloten professionals zijn lid van de erkende beroepsvereniging NFG en tevens lid van de RBCZ. Kinder- en jongerentherapie valt onder de alternatieve, complementaire zorg of natuurgeneeswijze. Bekijk hier het overzicht van de vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering van de gecontracteerde zorgverzekeraars 2022.

Kwaliteits Register Jeugd (SKJ)

De aangesloten professionals van Minskenwurk staan vermeld in het Kwaliteits Register Jeugd (SKJ).

 • Harriette Modderman - registratienummer 100026175
 • Klaas van der Veen - registratienummer 100027175

Gecontracteerde specialistische jeugdzorg provincie Friesland

https://www.sdfportaal.nl/zorgaanbod/drachten/vof-minskenwurk

Minskenwurk is gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder voor de provincie Friesland. Dit houdt in dat met een verwijzing van je huisarts, financieel laagdrempelig begeleiding verkregen kan worden voor Kindertherapie. Ook kun je een verwijzing krijgen van het wijk- en gebiedsteam van de eigen gemeente. Verwijzing van de huisarts of het wijk- en gebiedsteam is nodig om te kunnen starten. Behandelingen worden gefinancierd door de gemeente en is kosteloos voor ouder(s). Met een verwijsbrief van de huisarts is geen tussenkomst van het wijk- en gebiedsteam nodig. Minskenwurk is verplicht om aangemelde minderjarigen te melden in de Verwijsindex Friesland.

Gecontracteerde (specialistische) begeleiding aan volwassenen in de provincie Friesland.

Minskenwurk is gecontracteerde (specialistische) WMO aanbieder voor begeleiding aan volwassenen (18+) in de volgende gemeenten van de provincie Friesland:

 • Ooststellingwerf
 • Weststellingwerf
 • Opsterland
 • Frsyke Marren
 • Sud-West Fryslân
 • Noard-East Fryslân
 • Achtkarspelen
 • Tytsjerksteradiel
 • Smallingerland (in aanvraag)

Dit houdt in dat met een verwijzing van je huisarts in overleg met het wijk- en gebiedsteam van de eigen gemeente, financieel laagdrempelig begeleiding verkregen kan worden voor psychosociale begeleiding en vragen die te maken hebben met het dagelijkse leven. Ook kun je een verwijzing krijgen van het wijk- en gebiedsteam van de eigen gemeente. Verwijzing van het wijk- en gebiedsteam is nodig om te kunnen starten. Na aanmelding zal een wijkteam of gebiedsteam medewerker bij u thuis komen om uw begeleidingsvraag samen met u vast te stellen. Dit wordt een keukentafelgesprek genoemd. Minskenwurk is verplicht om aangemelde minderjarigen te melden in de Verwijsindex Friesland.

Therapie, begeleiding of coaching zonder doorverwijzing

Vind je dit traject te zwaar of schat je in dat enkele begeleidingen al helpend kunnen zijn? Er is ook de mogelijkheid om zelfstandig , zonder verwijzing, je aan te melden. Het behandeltarief is 120 euro voor een intake met een eerste consult. Daarna wordt er 120 euro per sessie gevraagd van 90 minuten. Minskenwurk en zijn professionals, zijn vrijgesteld van BTW. Onder een sessie valt, therapie, voortgangsgesprek en evaluatie.

Vergoedingsmogelijkheden voor coaching vanuit de werkgever

Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met jouw leidinggevende of werkgever in hoeverre jouw organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen.

De coaching en training van Minskenwurk kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), een re-integratietraject of counseling. De kans is groot dat je werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van je bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.