Tegenwoordig wordt er in onze samenleving al zoveel verwacht van de kinderen en komt er zoveel druk op ze te liggen dat kinderen kunnen vastlopen in de zoektocht naar zichzelf. Ik vind het enorm dankbaar om gezinnen te kunnen helpen bij het zoeken naar hun eigen krachten, waardoor het kind meer ruimte krijgt om zijn eigen pad te volgen en waardoor de rust en het vertrouwen in het gezin terugkeert.

Naw gegevens

  • Earnewarre 13
  • 9263 TB Garyp

Telefoon:

Website:

E-mail

naomi@minskenwurk.nl

Werkervaring

Oriëntatie en onderzoek naar Pedagogische hulpverlening in Specialistische ziekenhuizen in Nederland bij ernstig zieke kinderen en hun gezin. Pedagoog in opleiding op Basisschool “De Buitenkans” in Heerenveen, begeleiding geven aan leerlingen en onderzoek doen naar het effect van een Mentor die acht jaar lang meegaat met een klas. Verder ben ik Pedagoog in opleiding bij Minskenwurk en begeleid ik kinderen en jongeren die op een bepaalde manier verlies hebben mee gemaakt en hier op hun eigen manier over rouwen.

Werkvisie

Ik ben er van overtuigd dat er tegenwoordig téveel wordt verwacht van kinderen. Hierdoor stagneert de ontwikkeling van kinderen omdat ze niet meer de mogelijkheid hebben hun eigen pad te volgen. Wanneer een kind vervolgens vastloopt bij het vinden van zijn eigen pad, kan er angst, boosheid en verdriet ontstaan. Daarnaast lukt het kinderen niet altijd om hun emoties te verwoorden omdat ze dit niet mogen, durven of kunnen.
Door met meer aandacht te kijken naar spel en tekeningen van kinderen, kun je veel aflezen over hoe een kind zich voelt op dat moment. Kinderen laten in hun spel en tekeningen vaak onbewust maar ook bewust zien wat er in hun hoofd en lichaam speelt! Ik zelf vind dit een prachtige en veilige manier om in contact te komen met kinderen. Door beter te luisteren naar het kind en minder druk te leggen, ervaar ik dat een kind beter is staat is zich op een positieve manier te ontwikkelen.