Training Maatwerk lifestream

More_reasons_to_stay_in_the_Lifestream.pdf
Tijdstempel: 11-03-2022
Grootte: 280.83 KB
Downloads: 27
SafetyPlan.pdf
Tijdstempel: 11-03-2022
Grootte: 887.59 KB
Downloads: 24
Werkboek_Maatwerk-lifestream.pdf
Tijdstempel: 13-01-2022
Grootte: 14.40 MB
Downloads: 57
Werkbladen.pdf
Tijdstempel: 25-08-2020
Grootte: 3.99 MB
Downloads: 310
Omschrijving_van_de_techniek-interventie.pdf
Tijdstempel: 25-08-2020
Grootte: 205.35 KB
Downloads: 292
crisiskaartje.pdf
Tijdstempel: 25-08-2020
Grootte: 359.80 KB
Downloads: 267

Training Maatwerk Lifestream voor Mbo en Hbo Onderwijs

Het geheim van de Lifestream schuilt op de bodem van alle levensverhalen van studenten en collega’s die ergens in hun leven, vlak voor, vlak na hun geboorte, in de eerste kinderjaren, ergens in de puberteit of daarna, de keerzijde van liefde hebben leren kennen. De liefde voor het leven, de liefde voor ontdekken wie je bent, wat je kunt, of je naam past bij je leven, bij je talenten, of jij dat kind bent van wie onvoorwaardelijk wordt gehouden om zo tot ontwikkeling en ontplooiing te komen en samen te vallen met je bestemming. Leven met een universele drang, drift om alles wat dierbaar, kwetsbaar is, te beschermen en veilig te stellen, in onszelf en onze kinderen.

Hetty een begaafde en creatieve leerling, 18 jaar, die in de adolescentie te maken krijgt met de eerste verschijnselen van manische-depressie. Haar naam betekent strijd en zo heeft ze, met strijd en innerlijke strijd,  haar diploma gehaald en afgerekend met de oordelen en vooroordelen van jong-zijn en een chronische, psychische ziekte hebben.

Clemens van net 19 jaar die gebrek aan ruggengraat wordt verweten en bijna van de opleiding Juridische dienstverlening gekiept wordt omdat hij overmatig blowt en te vaak in de les een buitenstaander is met zijn gedachten elders. Geen opdracht is voor de deadline ingeleverd en op stage verdient Clemens alle credits. Zijn naam betekent zachtmoedig, meevoelend en hij is helemaal afgestemd op zijn moeder om haar verdriet te verzachten toen haar man, zijn vader plotseling zijn leven beëindigde vanwege een faillissement en een grote gokschuld.

Havva, een 18 jarige Turkse studente, die én  haar gezin van herkomst in Nederland langs alle instanties leidt én haar broer in detentie bezoekt én verliefde wordt op een soennitische jongeman. Bedreigd door haar familie die alleen nog eer kan wreken door haar dood te maken, is ze,  op tijd in een safe house ondergedoken. De betekenis van haar naam, Havva, adem van leven.

Dit zijn drie verhalen die in de grond over zin in leven, zin in liefde gaan en onderbroken worden door gebeurtenissen met impact. Een diagnose die als een zwaard boven een heel leven hangt; een vader die zijn leven opgeeft omdat van zijn zoon ruimte te geven; een talentvolle, intelligente Turkse jongedame die kiest. Iedereen die in het onderwijs werkt kent verhalen met een bodem en iedereen, die net zo oud en jong  is als wij , kent haar eigen bodem , waarop je tot in de grond van je bestaan, ervaringen van liefde, leven en sterven en missen kent.

Wat is Maatwerk Lifestreamcoaching

De Lifestreamcoaching is ontwikkeld  in een onderwijssituatie met jongeren tussen 16 – 27 jaar die een MBO of HBO opleiding volgen. De Theorie (psycho-educatie), technieken en oefeningen binnen de maatwerktrajecten van de lifestreamcoaching dragen bij aan:

  • Het verlangen om bij het leven, bij het onderwijs te horen, klassikaal en inclusief onderwijs.
  • Activiteiten, studie, werk (ook stage) te doen die betekenis aan het leven geeft
  • Dat je hier succesvol in bent, wordt en blijft
  • En dat je gezien wordt in je rol als deelnemer

De technieken binnen de coaching zijn gericht op; inzicht door psycho-eductie, (herstel) van veerkracht door verschillende werkvormen , succesvolle leerstrategieën aanleren binnen het onderwijs. De leerling leert iets nieuws, waardoor oude strategieën  naar de achtergrond raken en de leerling beter kan kiezen of eerder keuzevrijheid ervaart.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

De training biedt een programma waarmee docenten, managers, loopbaanbegeleiders, coaches  en onderwijzers die soms dagelijks geconfronteerd worden met rouwende leerlingen, hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten om leerlingen die steun te bieden die ze nodig hebben.

De training biedt je:

Verhalen vertelt door leerlingen die over breuklijnen gaan. Breuken die ergens ingebroken hebben in hun bestaan en de leerling nog steeds niet gebroken hebben. Lifestream gaat over veerkracht, over zin in het leven, zin in leren, zijn in lachen, zin in erbij horen, van betekenis zijn en ertoe doen. Een praktijkboek op grond van de levens en verhalen van jongeren en andere mensen met daarin werkvormen die de verbinding leggen tussen gebeurtenissen in het leven en de manier waarop wij in school leren. De eerst ontwikkelde patronen die opgeslagen zijn in het reptielenbrein kunnen lang actief blijven en steeds opnieuw geactiveerd worden, zoals verlies en rouw ook onbedoeld gereactiveerd kunnen worden, terwijl iemand verder kan en wil met het leven. De werkvormen dragen bij aan opties en mogelijkheden. Het is bijzonder taai werk om zelf af te rekenen met patronen die in de eerste levensfase ontstaan en te maken hebben met stresscoping én je kunt er altijd iets bij leren. Het duale procesmodel die bijdraagt aan inzichten over hoe rouw een persoonlijk en individueel antwoord is op verlies en welke kennis, inzichten en strategieën helpend en/of belemmerend zijn.Voeding met recente wetenschappelijke inzichten en kennis van nu met respect en eerbied voor ieder die leeft. Lifestream gaat over het fundament van leren en onderwijs, namelijk relaties. Het aangaan van authentieke relaties draagt bij aan iedere vorm van binnen-  en buitenschools leren. Zo raakt de Lifestream aan de kern van een moderne identiteit van een organisatie die durft te zoeken, te binden en te erkennen dat een mens zowel krachtig als kwetsbaar is.

De training is bedoeld voor:

Medewerkers in het onderwijs die beroepsmatig dagelijks te maken krijgen met leerlingen met grote levensverhalen en breuklijnen in hun levensloop. Deze training is geen therapie en kan wel van helende en helpende invloed zijn op de verdere persoonlijke en professionele loopbaan van leerlingen.

Docenten

HARRIETTE MODDERMAN
Psychosociaal Therapeut gespecialiseerd in traumatisch verlies en levenseinde vraagstukken bij kinderen met een levensduur beperkend perspectief. Docent en procesbegeleider geweest aan de tweejarige Post Hbo opleiding tot rouwbegeleider van het LSV, docent verliesbegeleiding aan het NOGG. Werkzaam bij  Minskenwurk.

JOKE HOLTRUST
Narratieve coach en integratief kindertherapeut, geestelijk verzorger en eigenaar van ' Licht opLevensverhalen'