Minskenwurk werkt samen in de regio Noord met de stichting ‘ Wij zien je wel

Wij zien je Wel zoekt naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit en organisatie van zorg en ondersteuning van mensen met ZEVMB en hun gezinnen. Ouders van kinderen met ZEVMB hebben een hele zware zorgtaak. De verantwoordelijkheid voor de complexe zorg rust in veel gevallen 24 uur per dag bij de ouders. Zij hebben vaak te maken met tientallen verschillende professionals en instanties, wisselende contactpersonen, veranderende wet- en regelgeving en voortdurende onzekerheid of dat wat je hebt kunnen regelen, blijvend is. De invulling van hun eigen leven -gezinsleven, partnerrelatie en maatschappelijke participatie- wordt hierdoor voor een groot deel bepaald, of eigenlijk meestal beperkt. In deze samenwerking hebben we ons gespecialiseerd in verliesbegeleiding met het accenten op de betekenis van Levend Verlies voor het gezin.

  1.  Kennismaken in dit proces is eerst het aller belangrijkste, dat er een mach is tussen u en de begeleider. Daarnaast willen we u graag ontzorgen voor wat betreft de bekostiging. De overheid stimuleert ontzorgen door vanaf 2019 extra financiële middelen voor begeleiding kind & gezin door geestelijk verzorgers en rouw- & verliestherapeuten in te zetten.
  2. Daarnaast heeft Minskenwurk een overeenkomst met alle Friese gemeenten (SDF) om specialistische begeleiding in te zetten