Weerbaarheid

Als je weerbaar bent kun je op een passende manier opkomen voor jezelf. Je kunt dan met respect voor de ander je grenzen trekken.

Weerbaarheid werkt preventief

Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hierdoor zul je beter voor jezelf opkomen en zonodig hulp halen. Verlies kan je enorm kwetsbaar maken. De ja-, nee- en twijfelgevoelens spelen bij verlies soms een belemmerende rol bij het opkomen voor jezelf in je sociale omgeving, thuis, op je werk of bij vrienden. Je bewust zijn van deze gevoelens is belangrijk om te kunnen merken of iemand jouw grenzen overschrijdt.

Samen werken we vooral aan het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ook wordt veel aandacht besteed aan ja-, nee- en twijfelgevoelens. In de begeleidingen krijg je oefeningen aangereikt uit het Rots en Water programma.