Als er sprake is van een crisissituatie zoekt u contact met:

  • De  politie, telefoonnummer 112.
  • Veilig Thuis, telefoonnummer 0800 - 2000 (24/7) of 058 - 233 37 77.
    Veilig Thuis is voor informatie en advies over huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling en voor het melden van dergelijke mishandelingen.
  • Spoed4Jeugd, telefoonnummer 0800 - 776 33 45 (0800-SPOED4J) (24/7).
    Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Als een kind met spoed moet worden opgevangen, er geen lokale oplossing is of de gemeente niet bereikbaar is, dan kan Spoed4Jeugd worden gebeld.

Gedragscode_(vrijwillige)_medewerkers_en_stagiaires.pdf
Tijdstempel: 20-01-2022
Grootte: 209.37 KB
Downloads: 323
Aannamebeleid_Vrijwilligers_en_stagiaires.pdf
Tijdstempel: 20-01-2022
Grootte: 129.41 KB
Downloads: 320
Afwegingskader-Meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld.docx
Tijdstempel: 28-05-2020
Grootte: 14.44 KB
Downloads: 524
Meldcode-Huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.docx
Tijdstempel: 28-05-2020
Grootte: 15.50 KB
Downloads: 527
De-Verwijsindex-Fryslan-VIF.docx
Tijdstempel: 28-05-2020
Grootte: 12.46 KB
Downloads: 542
Spoedeisende_jeugd_hulp-in-crisissituaties-in-Friesland.docx
Tijdstempel: 28-05-2020
Grootte: 12.37 KB
Downloads: 527
Onafhankelijk-clientondersteuner-OCO-sociaal-domein-WMO.docx
Tijdstempel: 28-05-2020
Grootte: 15.36 KB
Downloads: 538
Vertrouwenspersoon-sociaal-domein-Jeugdwet.docx
Tijdstempel: 28-05-2020
Grootte: 14.77 KB
Downloads: 522