EMDR kinderen en Jeugd

emdr-kinderen-nl.pdf
Tijdstempel: 17-12-2021
Grootte: 1.07 MB
Downloads: 310
EMDR_Werkboek_behandeling.docx
Tijdstempel: 17-12-2021
Grootte: 485.78 KB
Downloads: 291
emdr-jongeren-nl.pdf
Tijdstempel: 17-12-2021
Grootte: 821.59 KB
Downloads: 295
Signaleringsplan.docx
Tijdstempel: 17-12-2021
Grootte: 206.66 KB
Downloads: 301
emdr-ouders-nl.pdf
Tijdstempel: 17-12-2021
Grootte: 785.65 KB
Downloads: 300

EMDR voor kind en Jeugd

Ook kinderen en jongeren maken schokkende gebeurtenissen mee. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor kinderen en jongeren beschadigd kunnen raken. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen en jongeren, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij anderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen).

Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren. Van de volgende factoren weten we dat ze een rol spelen:

  • de aard van de gebeurtenis(sen)
  • hoe het kind functioneerde vóór de gebeurtenis(sen)
  • het temperament van het kind
  • de vaardigheden van het kind om met moeilijkheden om te gaan
  • de vaardigheden van ouders/gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan
  • de reacties van de ouders / gezinsleden op de gebeurtenis(sen)
  • de reacties van het kind op de gebeurtenis en hoe de ouders daarmee omgaan
  • mogelijke reacties in verschillende ontwikkelingsfasen

Wanneer EMDR

EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt.

 Behalve dat het inzetten van EMDR effectief is bij PTSS, blijkt het toepassen van EMDR bij kinderen ook effectief voor het behandelen van zelfbeeldproblematiek en gedragsproblemen bij kinderen (Wanders, et al., 2008).

Bekijk HOE EMDR werkt: [ klik hier ].


Evaluatieformulier

(alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld)

* verpllicht