Voorwaarden en reglementen

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden


We hebben een goed gebruik om binnen twee werkdagen te reageren op voicemail, WhatsApp of e-mail. Een intakegesprek voor Psychosociale therapie of begeleiding vindt veelal binnen veertien dagen plaats. Het starten van de Psychosociale therapie of begeleiding vindt doorgaans binnen vier weken na het intakegesprek plaats.