Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelf-genezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.

Samen werken

Samenwerken staat centraal in onze behandelingen. Dat betekent dat een kennismaking en een uitgebreide intake tot onze voorwaarden horen. We noemen dit wel een persoonlijke stressanalyse (PSA). Na de kennismaking en intake onderzoeken we of wij de meest geschikte therapeut zijn en de behandelvorm de juiste is voor uw klachten. Soms is doorverwijzing beter op zijn plaats. Gaan we samen verder, dan stellen we een persoonlijk behandelplan op (PSB), waarin we uw persoonlijke doelen formuleren.

Voorwaarden zijn verschillend

De voorwaarden die zorgverzekeraars hanteren bij de vergoeding van de aanvullende of complementaire zorg die wij aanbieden verschillen nogal. Een en ander mede onder invloed van hoe u zich heeft verzekerd. Vaak is de beroepsvereniging waar de therapeut is aangesloten mede bepalend of de facturen wel of niet wordt vergoed. Vraag zelf na bij uw verzekeraar wat wel of niet wordt vergoed.  Kinderen t/m 17 jaar hebben geen wettelijke eigen bijdrage. Voor jongeren (en volwassenen) geldt dat u eerst de wettelijke eigen bijdrage dient aan te spreken.

Klik hier voor informatie over vergoedingen.